Produktivita, Kvalita & Dodržování předpisů

Pokud zvolíte SAFETY KLEEN pro všechny požadavky v rámci čistění a nakládání s odpady, tak máte jistotu, že jste si zvolili profesionálního a odborného partnera, který je skutečně orientován směrem k dodržování ochrany životního prostředí.

PRODUKTIVITA
  • Rychlé a efektivní čistící stroje vyžadují minimální účast obsluhy a uvolní operátory, aby prováděli úkoly s vyšší "přidanou hodnotou"
  • Jedinečné schopnosti SAFETY KLEEN přinášejí maximální čisticí výkon s minimálním úsilím od zákazníka nebo v ohledu na čerpání zdrojů 
  • Náš pravidelný servis zajišťuje, že stroje jsou plně funkční po celou dobu životnosti, což je základem produktivity našich zákazníků 

KVALITA

  • Vysokotlakové a automatizované stroje na čištění vytvářejí konzistentní a pokaždé kvalitativně jedinečné čistící výsledky.
  • Specifická řešení šitá na míru pro široké spektrum průmyslových odvětví a potřeb
  • Safetykleen mění kapaliny v pravidelných intervalech, co maximalizuje účinnost čištění za všech okolností

PŘEDPISY

  • Odborníci Safetykleen v oblasti životního prostředí a nakládání s odpady dle předpisů poskytující plný soulad s legislativou a snižují riziko pro zákazníky
  • SAFETY KLEEN zvažuje každý aspekt snižování množství odpadu u našich produktů, služeb a operací, které zajišťují, že odpad bude zpracován na nejvyšší možné úrovni požadované rámcovou směrnicí o odpadech 
  • Náš kontinuální vývoj výrobků zajišťuje, že mnoho našich chemikálií není klasifikováno jako nebezpečných, a také naše zařízení omezují expozici obsluhy